Quốc lộ 1

Quốc lộ 1 trục giao thông xuyên suốt Việt Nam. Bắt đầu từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan, tuyến đi theo hướng Bắc – Nam, qua 31 tỉnh, thành và kết thúc tại thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Quốc lộ 1 có chiều dài 2.301km, mặt cắt ngang ngang tuyến có quy mô từ 2 đến 4 làn xe. Trên toàn tuyến có 874 cây cầu lớn, nhỏ.