Nâng cấp quốc lộ 2B

Dự án thực hiện nâng cấp quốc lộ 2B từ cầu Chân Suối đến khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Dự án có chiều dài 12,31km được mở rộng trên đoạn có địa hình khó khăn nhất của cầu Chân Suối lên tới khu du lịch Tam Đảo. Dự án sử dụng vốn ngân…